Tävlingen är öppen för alla företag och organisationer i Sverige. År 2018 fick vi in drygt 160 nomineringar runt om i landet. Bland dem valde vi ut ett mindre antal och ett expertteam på Feelgood genomförde djupare analyser av hur dessa organisationer arbetar med friskfaktorer, hälsa och arbetsmiljö. Utifrån det identifierade vi sex finalister för 2018, vilka också vann utmärkelsen i sina respektive län.

Bild: Sofia Blomdahl, arbetsmiljöchef Ragn-Sells och Joachim Morath, VD Feelgood.