Tävlingen är öppen för alla företag och organisationer i Sverige. År 2019 fick vi in drygt 160 nomineringar runt om i landet. Bland dem valde vi ut ett mindre antal och ett expertteam på Feelgood genomförde djupare analyser av hur dessa organisationer arbetar med friskfaktorer, hälsa och arbetsmiljö. Utifrån det identifierade vi sju finalister för 2019, vilka också vann utmärkelsen i sina respektive län.

Bild: Agneta Andersson HR-ansvarig Personbilar och Tunga Fordon Berners samt Johan Engström chef Region Norr Feelgood