Tävlingen är öppen för alla företag och organisationer i Sverige. År 2017 fick vi in ca 150 nomineringar runt om i landet. Bland dem valde vi ut ett mindre antal och ett expertteam på Feelgood genomförde djupare analyser av hur dessa organisationer arbetar med friskfaktorer, hälsa och arbetsmiljö. Utifrån det kunde vi identifiera sex finalister för 2017 som stack ut ur mängden.
Dessa var följande :

  • ATEA, it-företag
  • Riksantikvarieämbetet, myndighet
  • Byggmästar’n i Skåne, byggföretag
  • Carlanderska sjukhuset
  • Elits, it-företag
  • Stora Enso Skutskärs bruk, massafabrik

Bild: Riksantikvarieämbetet, Gotland