Juryn består av fem sakkunniga personer med expertis och erfarenhet inom hälsa,  arbetsmiljö och friskfaktorer i arbetslivet.

Joachim Morath, VD Feelgood
Irene Jensen, professor i företagshälsa Karolinska Institutet
Göran Hägglund, tidigare socialminister (juryns ordförande)
Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR
Göran Johnsson, tidigare ordförande IF Metall

(i bild från vänster till höger)