Juryn består av fem sakkunniga personer med expertis och erfarenhet inom hälsa,  arbetsmiljö och friskfaktorer i arbetslivet.

Från vänster i bilden:
Irene Jensen, professor i företagshälsa Karolinska Institutet
Göran Johnsson, tidigare ordförande IF Metall
Eva Nordmark, ordförande TCO
Göran Hägglund, tidigare socialminister.  (Juryns ordförande)
Joachim Morath, VD Feelgood