Utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag är instiftad av Feelgood Företagshälsa.  Alla företag och organisationer är välkomna att delta, privat som offentligt, oberoende av bransch eller storlek.

Nominering och urvalsprocess
Nomineringsperioden pågår under perioden maj – september 2017. Urvalsprocessen omfattar i första steget ett antal frågor, varefter de kandidater som går vidare analyseras djupare.

De faktorer som utvärderas har sin utgångspunkt i forskning om vad som skapar friska organisationer, samt i Feelgoods erfarenhet från 20 års arbete med att skapa friska arbetsplatser där människor mår bra och presterar. I första nivån ställer vi frågor inom fyra områden:
1. Systematiskt arbetsmiljöarbete
2. Ledarskap
3. Medarbetarskap och delaktighet
4. Hälsa och hållbart arbetsliv

Finalister och regionala vinnare 2017
Tävlingen  är öppen för alla företag i Sverige och under 2017 har totalt ca 150 företag runt om i landet nominerats. Därefter har ett team på Feelgood, bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, genomfört djupare analyser av deltagarnas svar och identifierat sex starka finalister som också utsetts till vinnare år 2017 i sina respektive län.

  • ATEA, it-företag
  • Riksantikvarieämbetet, myndighet
  • Byggmästar’n i Skåne, byggföretag
  • Carlanderska sjukhuset
  • Elits, it-företag
  • Stora Enso Skutskärs bruk, massafabrik.

Nationell vinnare 2017
Bland de sex finalisterna har en oberoende jury utsett en nationell total vinnare av titeln Sveriges Friskaste Företag 2017. Vinnaren blev Stora Enso Skutskärs bruk.