Utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag är instiftad av Feelgood Företagshälsa.  Alla företag och organisationer är välkomna att delta, privat som offentligt, oberoende av bransch eller storlek.

Nominering och urvalsprocess
Nomineringsperioden pågår under perioden 8 maj – 22 september 2017. Urvalsprocessen omfattar i första steget ett antal frågor, varefter de kandidater som går vidare analyseras djupare.

De faktorer som utvärderas har sin utgångspunkt i forskning om vad som skapar friska organisationer, samt i Feelgoods erfarenhet från 20 års arbete med att skapa friska arbetsplatser där människor mår bra och presterar. I första nivån ställer vi frågor inom fyra områden:
1. Systematiskt arbetsmiljöarbete
2. Ledarskap
3. Medarbetarskap och delaktighet
4. Hälsa och hållbart arbetsliv

Regional och nationell vinnare 
Efter utvärdering av deltagarnas svar utser en oberoende jury en nationell vinnare, samt lokala vinnare i ett antal geografiska regioner. Prisutdelningen sker under hösten 2017.