Stora Enso Skutskärs bruk är det företag som lyckats allra bäst med att skapa en frisk och välmående arbetsplats i Sverige 2017 och tilldelades därmed titeln Sveriges friskaste företag 2017.  Bakom vinsten ligger ett långsiktigt och systematiskt arbete med ett tydligt fokus på medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö.

Såhär lyder juryns motivering:

” Stora Enso Skutskärs bruks mål är att vara ”det självklara valet”, både för kunder och medarbetare. Med ett tydligt fokus på medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö, samt ett gott ledarskap och engagerat medarbetarskap, ökar produktiviteten och utrymme skapas för utveckling och investeringar i verksamheten.

Stora Enso Skutskärs bruk bedriver ett strategiskt och systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete med fokus på att förebygga problem. I sitt arbete, där de inte lämnar något åt slumpen, kombinerar de såväl traditionella långsiktiga insatser, som nya innovativa lösningar.

Företaget genomför återkommande undersökningar, analyser och kartläggningar som ger konkreta fakta kring vad som skapar en frisk organisation. De jobbar aktivt med att både främja det friska, och agera snabbt vid tidiga signaler på ohälsa. I en stark konkurrens sticker företagets arbete ut och därför är Stora Enso Skutskärs bruk Sveriges Friskaste Företag 2017 ”

Stort grattis Stora Enso Skutskärs bruk!

Övriga finalister 2017 var följande:

  • ATEA, it-företag
  • Riksantikvarieämbetet, myndighet
  • Byggmästar’n i Skåne, byggföretag
  • Carlanderska sjukhuset
  • Elits, it-företag