Returpack Pantamera är det företag i Sverige som 2019 lyckats allra bäst med att skapa en arbetsplats där folk mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet. Därför får de utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag.

Så här lyder juryns motivering:

Returpack lever som man lär med ett hållbarhetsperspektiv både på sin affär och på sina medarbetare. De ser till hela livet, inte bara arbetslivet. Returpack är en förebild som modern arbetsplats med koll på såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Allt hänger ihop – låg sjukfrånvaro, hög frisknärvaro, jämställdhet, engagemang, delaktighet och balans i livet. Det märks genom bra resultat i medarbetarundersökningar och i ett bra resultat ekonomiskt. Långt ifrån slit och släng både när det gäller burkar och människor gör Returpack till Sveriges Friskaste Företag.”

Stort grattis till Returpack! Här nedan kan du lyssna till vad Returpack själva säger om utmärkelsen.


Övriga finalister 2019 var följande:

 • SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB
 • Berners Person- och Transportbilar
 • Städenheten, Fastighets- och serviceförvaltningen, Piteå kommun.
 • Ballingslöv AB
 • Göteborgs Tingsrätt
 • Olofströms kommun

Vinnare 2018
2018 års utmärkelse tilldelades Byggmästar´n i Skåne. De vann utmärkelsen i konkurrens med följande finalister:

 • Ragnsells AB
 • Svenska Mässan Gothia Towers
 • Umeå universitet
 • Pite Energi
 • NTM (Norrköpings tidningars media)
 • Hattstugan Vård- och Omsorg

Vinnare 2017
2017 års utmärkelse tilldelades Stora Enso Skutskärs bruk. De vann utmärkelsen i konkurrens med finalisterna för 2017 som var följande:

 • ATEA
 • Riksantikvarieämbetet
 • Byggmästar’n i Skåne
 • Carlanderska sjukhuset
 • Elits, it-företag